Čime se bavimo?Ordinacija pruža sve vrste vanbolničkih ginekološko-akušerskih usluga

  • Očuvanje zdravlja
  • Sprečavanje ginekoloških bolesti
  • Dijagnostika ginekoloških bolesti
  • Rejuvenacija (podmladjivanje) spoljnih polnih organa PRP metodom
  • Lečenja
  • Regulacija fertiliteta
  • Menopauzalna terapija
  • Priprema za trudnoću i kontrole tokom trudnoće
Saznaj više
image description

Lepo je biti žena. -Uživajte u svim prednostima ženstvenosti.

Naučiti mlade da poštuju svoje zdravlje, da pravilno neguju organizam i reproduktivne organe i da shvate prednost redovnih zdravstvenih kontrola. Jajnici su fokus interesovanja.


Pomoći ženama reproduktivnog perioda da očuvaju zdravlje redovnim kontrolama, da realizuju fertilitet, da koriste kontracepciju. Materica je u fokusu intereovanja.


Ženama zrele dobi da bezbolno prođu kroz menopauzu, da se okrenu sebi, da upotpune samopouzdanje i da uživaju u partnerskim odnosima. Organi pretežnog interesovanja su vagina i grudi.

Više o nama